Logo_+Rehab inv

Vanliga frågor och svar besvarade av Svenska Naprapatförbundet

Varför är naprapater ej anslutna till försäkringskassan?
Det finns idag nära 50 vårdavtal tecknade mellan legitimerade naprapater och landsting fördelat över hela Sverige. Antalet vårdavtal ökar hela tiden. Den främsta anledningen till att inte fler avtal tecknas anges av landstingen vara bristande ekonomi.
Din Naprapat Plus Rehab är ansluten till vårdavtal Jönköping. 


Vad kostar behandlingen?
En naprapatbehandling kostar vanligtvis mellan 600 och 650 kronor lite beroende på var i landet och i vilket sammanhang man tittar.

Hur lång tid tar en behandling?
En behandling tar i regel 30–45 minuter. Vanligtvis avsätter naprapaten längre tid vid det första besöket för att ha möjlighet till en grundlig anamnes och undersökning.

Hur går behandlingen till?
Efter anamnesupptagandet och den noggranna undersökningen utförs behandlingen genom att kombinera manipulations- och mobiliseringstekniker med mjukdelstekniker som massage, bindvävstekniker och stretching. Vid behov används även elektroterapi. Inledningsvis inriktas behandlingen på att minska smärtan för att sedan återställa funktionen i rörelse- och stödjeorganen. Därefter läggs stor vikt vid att analysera och åtgärda bakomliggande orsaker, som t ex muskulär obalans eller brister i arbetsmiljön. Det senare görs med hjälp av individuellt anpassade träningsprogram och ergonomiska råd.
I vissa fall utförs även arbetsplatsanalyser. En mycket viktig del av behandlingen är att involvera patienten i tillfrisknandet och motivera till förändringar som ger långsiktiga resultat.


Hur många behandlingar behövs?
Inom ramen för kvalitetssäkringsarbetet utför Svenska Naprapatförbundet regelbundet en datainsamling. Den löpande utvärderingen visar att det normalt krävs 3 till 4 behandlingar per besöksorsak. Det är dock viktigt att poängtera att antalet besök varierar väldigt mycket då det påverkas både av besöksorsaken och av patientens aktuella status.

Hur lång är naprapatutbildningen?
Utbildningen omfattar fyra års heltidsstudier, tidsmässigt motsvarande 240 högskolepoäng. Drygt hälften av utbildningstiden ägnas åt karaktärsämnet Naprapati som omfattar såväl teoretiska som praktiska delar. Den andra hälften av tiden ägnas åt humanbiologiska, medicinska samt samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen. För att erhålla legitimation och rätten att använda den yrkesskyddade titeln naprapat krävs därutöver praktiska erfarenheter i form av ett års handledd