Logo_+Rehab inv

Naprapati

En Naprapat förebygger, utreder och behandlar funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelseapparaten.

 

När samspelet mellan muskler, leder och nervsystem inte fungerar optimalt uppstår smärta.

Naprapaten använder sig av flera behandlingsmetoder:

Manipulation
Massage
Triggerpunktsbehandling
Stretch
Elterapi

Utöver detta så ges även träningsråd och rehabprogram vid behov.

 

Enligt Skops undersökning skulle 63 % av svenskarna föredra att gå till naprapat istället för vårdcentral vid ryggbesvär – om patientavgiften var densamma. I åldrarna 35–54 år föredrar 68% behandling hos naprapat jämfört med vårdcentral