Logo_+Rehab inv

Muskuloskeletala åkommor bör behandlas med Naprapati

"Den allra första hälsoekonomiska studien om behandlings- och kostnadseffekter av specialiserad manuell behandling för så kallade oprioriterade ortopediska öppenvårdspatienter har nyligen publicerats i Clinical Journal of Pain. I en randomiserad klinisk prövning, där 78 patienter inkluderats, visades att behandlingseffekten av naprapati var bättre än konventionellt ortopediskt omhändertagande vid olika typer av vanliga muskuloskeletala besvär i framför allt axel/arm och knä/fot. En hälsoekonomisk utvärdering visade också att naprapati var billigare. Studien gjordes i samarbete med Institutet för hälsoekonomi och Karolinska institutet."

Läkartidningen. 2013;110:CH4S
Läkartidningen.se 2013-10-28

http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2013/10/Vanliga-muskuloskeletala-akommor-bor-behandlas-med-naprapati/