Logo_+Rehab inv

Idrottsmedicin i Jönköping

Under gårdagen fick vi bl.a. Lyssna på hur en "hockeyläkare" resonerar gällande höftskador samt hjärnskakningar ( talare Yelverton Tegnér och Leif Swärd) Vidare hölls workshops i ultraljudsdiagnostik och höftrehab!

Dagen börjar med att bl.a. Roland Thomee och Jan Ekstrand ska prata om återgång till idrott efter skada! 

Väldigt mycket rutin i dessa herrar som har mer erfarenhet än de flesta inom ämnet! Inspirerande att utveckla företagets idrottsmedicinska kompetens!